Hävetekniikka vastaan tutkat ja ilmatorjunta

haiveen_arvo

Kuinka häivetekniikka muutti USAFn ilmadoktriinia 90-luvulla. Nyt ollaan matkaamassa takaisin tutkien ja häiveen tasapainoon. Kuva intervebistä, vaakunasta päätellen sen omistaa USAF STRATEGIC COMMAND

Verkkouutiset kertoo Venäjän uudesta tutkajärjetelmästä Stuna-1 tai BARRIER E:stä. National Intrestin jutun perusteella. Sinänsä asioita seuraavalle jutussa ei uutta asiaa ollut: multistaattisen tutkan teoria ja ja pikkuhiljaa myös käytäntö alkaa olla hyvinkin tuttua. Myös kiinalaiset ovat, sattuneesta syystä, panostaneet häivekoneiden vastaiseen teknologiaan. Tämä “sattunut syy” on amerikkalaisten jo muinaisella 80-luvulla alkanut panostus häivetekniikkaan. Hauska yksityiskohta tässä häivetekniikan käyttöönotossa on se, että sen matemaattinen teoria on kotoisin Neuvostoliitosta: KGB-mies, joka sensuroi tieteellistä artikkelia ulkomaan julkaisuihin, ei ymmärtänyt artikkelista tarpeeksi huomatakseen että “sähkömagneettisten aaltojen käyttäytymisestä rajapinnoissa” artikkelilla olisi jotain käytännöllistä merkitystä. Nimenomaan tutkasignaalien käyttäytymisen kannalta. Lännessä artikkeli sitten luettiin ja Lockheedin “skunk works” sai uuden projektin.

Tosin ei NL:n tietoteknillinen taso ollut sellainen, että em. teoriaa olisi ollut helppo hyödyntää. (Juu, tiedän niksmannit ja Horten 229 koneen. Se SAATTOI olla maailman ensimäinen häivekone, mutta kaikki saattoi olla myös sattumaa, joka johtui nopeuden tavoittelusta.) Mutta näiden edellemainittujen tietojen pohjalta USAssa suunniteltiin F-117 häivekone, joka oli USAFn iskun kärki aina siihen asti, kun Serbialaiset onnistuivat, vähän laiskan tehtäväsuunnittelun ansiosta, ampumaan SA-3 Goa ohjuksella Nighthawkin alas. Tarkempaa infoa SA-3 Goa/ S-125 Petshora systeemistä Federation of American Scientistin sivuilta.

Multistaattisen tutkan teoria on se, että yksi lähetin palvelee useita vastaanottimia. Toteutuksia on, esimerkiksi käyttäen GSM verkon lähettimiä, joiden taajuuksia katsellaan sopivalla vastaanottimella, kiinnittäen huomiota yllättävistä suunnista tuleviin piikkeihin. Nämä “yllättävistä suunnista tulevat piikit” ovat suurella todennäköisyydekkä häivekoneita. Jutun juoni on se että, osuessaan kohteeseen pinnoitteesta huolimatta KAIKKI tutkan energia ei katoa, vaan heijastuu johonkin suuntaan. Häivekoneessa idea on se, että hallitaan mihin suuntaan heijastus menee. Tietenkin poispäin “normaalista”, eli monostaattisesta tutkasta.

20180531_082208.jpg

Rastit vastaanottimia, sisempi ympyrä on matka jonka sisällä kone (punainen kolmio) väistämättä paljastuu. vihreät viivat pulssin suuntia.

Kun säteilijöitä on yksi, ja vastaanottimia monta, ja vielä epäsymmetrisesti sijoiteltuna, syntyy väistämättä tilanne, jossa JOKIN vastaanotin poimii säteilijän signaalin. Kun tiedetään signaalin suoran matkan aika lähettimestä vastaanottimeen, on helppoa geometriaa laskea kuinka kaukaa kaiku vastaanottimeen tulee. Häivekoneissa valitaan joku suunta, vaikkapa 60° astetta lentosuunnasta, minne heijasteet (hallitusti) sirotaan. Ajatuksena, että suoraan edessä olevan tutkan on hyvin vaikeaa saada poimittua signaalia. Tietenkin jossain vaiheessa mikään määrä tutkasäteitä absorboivaa materiaalia tai heijastussuuntien hallintaa ei riitä, vaan kone alkaa antaa riittävän kaiun tutkaan.

Toinen asia on mittavan tutkan taajuusalue. Karkeasti mitä korkeampi taajuus, ja sitäkautta lyhyempi aallonpituus, sitä paremmin koneen muotoilu toimii tutkasäteitä hallitsevana elementtinä, ja päinvastoin. Noin yhden GHz ja alle toimivilla tutkilla (yleensä valvontatutkilla) koneen sisätilavuus alkaa olla määrävin tekijä havaitsemisessa. Siis häivekoneen muotoilu ei yksinkertaisesti anna suojaa 30cm ja alle aallonpituuksia vastaan. Häivekone voidaan siis havaita. Ongelma on se että kun valvonta siirtää maalin tulenjohtotutkalle ei korkeamman taajuuden tulenjohtotutka pysty maalia poimimaan, jolloin ampumaratkaisun tekeminen tulee mahdottomaksi. ELi vaikka häivekoneesta tiedetään sitä ei voida ampua alas.

Tekstin ensimäisestä kuvasta voidaan nähdä myös se mihin Lockheed-Martin perustaa väitteensä pienemmän konemäärän riittämisestä F-35 A laivastolla; SEAD koneet ja osin ilmasuoja jäävät pois. Mutta tutkatekniikan kehittymisen takia olemme palaamassa takaisin kohti hyökkäysaseen (lentokone) ja puolustusaseen (tutka) pariteettiä, jolloin palaamme taas kohtaan jossa iskuosasto tarvitsee SEAD osaston suojaa, ja koko joukkoa suojaa ilmataisteluosasto. Siksi 60 konetta on edelleen liian vähän, vaikkakin, myönnetään, vähemmän liian vähän kun se on ollut 60-80-luvuilla.

Advertisements
Posted in HX-ohjelma, ilmavoimat, SEAD, teknologia | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Aktiivinen kumoaminen; vähän helppoa matematiikkaa ja paljon tarkkaa ajoitusta.

Vaikka USAssa on menty perinteisiä linjoja häivetekniikassa F-22 ja F-35 koneiden osalta, Euroopassa luotetaan uudenpaan tekniikkaan. Tätä tekniikkaa kutsutaan aktiiviseksi kumoamiseksi, eli active cancellation kolmannella kotimaisella. Sinänsä tekniikka on hyvin tunnettua, käytetäänhän sitä, esimerkiksi, vastaäänilähteissä matkustajakoneissa. Samantaajuiset äänet, ja muut aallot. kumoavat toisensa kunhan aallot ovat törmätessään vastakkaisessa vaiheessa. Kun aallot ovat täsmälleen vastakkaisessa vaiheessa, aallot nollautuvat, eli jäljelle jää ns “flat line”. Jos aallon vaihe menee vääräksi, noin 120 astetta, pahimmillaan signaali vahvistuu noin kaksinkertaiseksi.

kokoSykkyrä

Siniaaltomudot, jossa näkyvät signaalien vaimennuksen vaikutukset. sekä vaiheen muutokset.

Koska piirtämiseen on käytetty google driven työkaluja, ei aalto ole oikein aallon näköinen, vaan ne on laskettu pisteistä 30, 45 ja 60 aina neljänneskierroksittain. Kuten nähdään 180 asteen, eli radiaaneissa piin, vaihe-ero tappaa koko signaalin pois, ja jos eroa on 45 astetta, eli neljännespii radiaaneissa, huippuarvot ovat edelleen “yhdessä”, eli samat kuin vaimentumattomalla siniaallolla, mutta muun ajan signaalit ovat vaimentuneet.

VaimentavatVaiheErot

Vaimentavat vaihe-erot. Pahimmillaankin karkuun pääsevä signaali on vain yhtä voimakas, kuin alkuperäinen signaali. Mutta jo 150 asteen, 2/3 pii radiaaneissa, signaali on vaimennut puoleen, ja muuttanut jännästi muotoaan. 

Kun tarkastellaan vaimentavia signaaleja, joissa vaihe ero on enemmän kuin 135 astetta, eli 3/4 pii, huomataan kuinka vaimentuminen tapahtuu signaalissa. Mitä lähemmäs puolen kierroksen vaihe eroa päästään, sitä heikommaksi signaali menee. Kuten nähdään, myös muita muutoksia aallossa tapahtuu, mutta ne ovat ennakoitavissa, joten epäilen, että puoleksikaan kompetentti tutkanvalmistaja osaa tunnistaa signaalivääristymät ja korjata signaalia niiden mukaan.

Normaalin hävittäjätutkan noin 10 GHz taajuus tarkoittaa, että aallonpituus on 300 000km/10⁹ eli noin 3cm. Koska aallonpituus on noin kolme senttiä, täytyy vastakkainen signaali saada lähtemään vastaavalla tarkkuudella, liikkuvasta kohteesta liikkuvaan kohteeseen. Kyse on siis sinänsä matemaattisesti helposta, mutta teknisesti melko mutkikkaasta suorituksesta. Jos ajatellaan kahta tuntemattomassa asennossa toisiinsa nähden lentävää hävittäjää. Tietenkin kiintän tutkan tapauksessa vastaanottavan tutkan liike jää pois yhtälöstä joka hieman helpottaa tehtävää. Tietenkin nyky- (AESA ja PESA)tutkien hyppivät taajuudet, vaihtelevat aaltomuodot ja muut keinot vastata häirintää, tekevät sopivan taajuuden aaltomuodon ja signaalimuodon arvaamisen vaikeammaksi. Eli mistään yksinkertaisesta hommasta ei ole kyse.

HX-kandidaateista kaikki Eurooppalaiset vaihtoehdot pystyvät, ainakin periaatteessa,  käyttämään voimakasta AESA tutkaansa “pelkästään” häirintälähettimenä, tai vaimentamaan sopivasta suunnasta tulevan tutkasignaalin voimaa. F/A-18 E/F/G:llä on sama mahdollisuus. Jos huhut pitävät paikkaansa, tulee Tikkakoskelle kesäkuussa juurikin Boeingin F/A-18 G Growler ns “Wild Weasel“, ilmatorjunnan tuhoamiseen erikoistunut, kone. Tuskin maltan odottaa.

 

Posted in elektroniikka, HX-ohjelma, SEAD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

SEAD aspect in HX program

When laymen are talking about the Finnish Hornet Replacement Program (HX-Program for short) they seem to actively forget the role of SEAD/DEAD aspect in modern aerial warfare. It is utterly impossible to fight even semi competent enemy without robust capabilities in electronic warfare domain. This mean both offensive and defensive capabilities.

Stealth or avoiding detection by enemy in wide area of electromagnetic spectrum, from from infra red seen light to ultra violet and onward to radar domain. now a days from approximately 800 MHz to 12 or so GHz. All HX candidates do quite differently in different domains of these: Swedish JAS-39 E is quite small platform with single engine which turns it very low observable in seen light and, I suspect it is not confirmed, in IR. The french have taken great pains to make Dassault Rafale very low observable in IR domain. The Lockheed F-35 is a stealth jet, so it is very difficult to pick up in radar, but the most powerful jet engine it has gives out a quite substantial heat bloom. These are here given as examples what stealth across electro-magnetic spectrum means. All HX candidates take pains to make their offerings as low obs as possible in all parts of spectrum. this means twisty air ducts, and controlled directions where magnetic reflections are reflected to color schemes, the air superiority grays, that the fighters sport.

All HX candidates have AESA radars which can be used to jam enemy radars and to cancel radars radiation. Jamming is quite straightforward: you send energy straight into enemys radar to make  it impossible to “see” past the radiation. As an (bad and inaccurate) analogy like shining lamp into other guys eyes, so that he cannot see past it. The active cancellation of radar emissions is very nifty electronics and mathematics: When you detect radar radiation, you send radiation against it in exactly opposite phase of sine curve. When those waves collide they cancel each other out. And thus render the sending plane invisible. timing and phase need to be quite exact: if you are off by 60 degrees, you end up strengthening the signal you are trying to dampen.

The jamming works sort of like guys having red glasses and lamps and blue glasses and lamps and all in black jumpsuits (because they reflect the minimum amount of light): Guys with red glasses and lamps (as analogy a “some band in spectrum” transferred into seen light domain) could not see the guys with blue lamps and glasses and vice versa. Both could see the guys with white lamps though.

In this analogy we put the guys in a dark sports hall: no light apart what you produce, or the guys at the same team produce. So you wave the beams around in dark hall, and when you catch somebody in the beam you can see them. This is the basic scenario; you cannot see other teams light because of your different colored lenses. Now someone starts jamming: they have other teams lamp and when they are in say red teams beam, they start the “jamming” red light and shine it against the other guys eyes, until they can escape the beam or at least force the other to look away.

Now you want to use the active cancellation, the blue team will don blue uniforms for active cancellation(as a “color 90 degrees off red” light). Now it becomes impossible to see other team, because their jumpsuits do not reflect other teams color, so there is no light to see for other team. guys with white lamps would not have any problems seeing the guys in red and blue jumpsuits though.

AS mentioned, the AESA radars are useful as radar jammers and can also fry offending electronics to some range. So they are really useful tools in this sense. Where the edge goes? Presumably to Boeing F/A-18 E which should have the most powerful radar in HX race as counted in radar elements.

Then there are the anti radiation missiles that come into play. European competitors are rather weak in this domain, but because Brasilian air force picked Gripen and they have a modern anti radiation missile MAR-1 thus Gripen E has the lead in this category. Not only they have the AREXIS EW platform but also existing modern anti radiation missile. Of course Boeing F/A-18 E/F/G might have overall lead because of dedicated jamming platform and AGM-88 HARM and it’s more modern version AARGM missile as kinetic solution for your all Air defense radar  problems. This missile is also integrated into F-35 plane.

Because of Germany’s ARMIGER programs cancellation. This left Germans with seeker head that is suitable for METEOR missile, so it is possible to adapt METEOR for anti radiation use for Typhoon, F-35, Dassault Rafale and yes also for Gripen. Right now France is still relying on her Exocet modified anti radiation missiles, ARMATs so they do have a missile, but which is not integrated into Rafale. SCALP/Brimstone might fill the bill, but are more in cruise missile category than in much lighter anti radiation missile category.

Posted in HX-ohjelma, in English, SEAD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

HX-ohjelman kilpailijamaiden ratkaisut, mitä Suomen oikeastaan pitäisi tehdä?

HX-ohjelman tarjouspyyntö lähetettiin 27.4.2018. Kuten kuulimme vidoestriimissä Jussi Niinistön sanomana, että “Suomi hakee yhden koneen mallia” [joskin F/A-18E/F ja ELSO G Rhino koneet katsotaan samaksi malliksi].  Samaa sanotaan ohjelmajohtaja Lauri Purasen blokitekstissä. (Hävittäjästä puhutaan koko ajan yksikössä). Tämä tarkoittaa, että suomalaiset aikovat purjehtia hieman epävarmoille vesille: Yhdysvaltain Merivoimat ovat kehittämässä kahden koneen mallia, jossa F/A-18 E koneet toimivat takalinjoilla ampujina, ja edessä toimivat häivekoneet, F-35 C:t etsivät ja maalittavat takalinjojen ampujille kohteita. Suomen kannalta tämä aiheuttaa pikku dilemman: JOS meillä on käytössä vain toinen tämän taistelusysteemin komponenteista, ei sotiminen VOI toimia samalla tavalla kuin USNllä. Ilmataistelut olisivat kuitenkin Suomessa äärimmäisen kompetenttia vastustajaa vastaan.

Samanlainen suunnitelma on briteillä, jossa Tornadoja korvataan tulevaisuudessa F-35B koneilla. Ne tulevat toimimaan Typhoonien kanssa yhteistyössä, joten brittiläiseltä kannalta kyseessä tulee olemaan kahden koneen malli. Tosin saksalaisilla  ja espanjalaisilla ei ihan tämmöisiä suunnitelmia ole, joten toimivaa “yhden konemallin” kehitystä Typhoonille varmasti jatketaan. Ranskalaisilla ja ruotsalaisilla ei intressejä  F-35 koneisiin ole, että ilmeisesti Suomi tekeekin valinnan viiden eri konseptin välillä: USAlaisen kahden koneen systeemin, brittiläisen kahden koneen systeemin ja eurooppalaisen yhden koneen systeemin joko “saksalaisella”, ranskalaisella tai ruotsalaisella koneella. Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi siitä, miten järjestelmästä saadaan parhaat tehot irti.

Suomessa ollaan edelleen, jostain käsittämättömästä syystä, hirttäydytty Stalinin 60 koneen malliin. Todellinen tarve Suomessa on yli 120 konetta, mutta tyytyminen 100 tässä vaiheessa on jo askel oikeaan suuntaan. Ottaen huomioon Suomen maantieteellinen koko ja koneiden nopeus, mikään kone ei pysty olemaan Ahvenanmaalla ja Lapissa yhtä aikaa. Konemäärää on pakko kasvattaa jo siksikin, että vihollisen ilmatorjunnan häirintä ja tuhoamistehtävät nousevat sekä määrältään että vaikeudeltaan ainakin geometrisesti. Tutkaan hakeutuvat ohjukset vievät pylonipaikkoja muilta ilmasta maahan judansseilta. Käytännössä siis “monitoimikone” ei hoida SEAD ja vaikkapa tunkeutumishyökkäyksiä yhtä aikaa. Kahta eri tehtävää on vaikea sovittaa yhteen tarvittavien ripustimien määrän ollessa kuitenkin vakio, ja vielä niin että tietyt pylonit tai ripustuspaikat ovat “raskaita” ja “märkiä”, eli voivat ottaa lisäpolttoainetta tai painavia ripustuksia, eli esimerkiksi pommeja.

Mikä tahansa ilmasota Suomen ilmatilassa korostaa vaatimuksia kyetä toimimaan vihollisen välittömän ilmauhan ja ilmatorjunnan vaikutuspiirissä. Tämä vastaanpanematon fakta tulee korostamaan ilmavoimien ELSO kykyä. Mitkä tahansa peliliikkeet, hyökkäyksellinen- tai puolustuksellinenilmataistelu tulee vaatimaan hyvin voimallista tukea elektronisen sodankäynnin koneilta. Näistä tarjolla on F/A-18 G Growler, joka on USAn laivaston dedikoitu elektronisen sodankäynnin kone. Ruotsalaisilla on uudenkarhea Arexis systeemi, joka on kehitetty vastaamaan juuri S-300/400/500 ilmapuolustuskompleksin uhkaa vastaan. Kaikilla konemalleilla on varmasti riittävä suojaustaso ilmauhkia vastaan. Erityisesti Dassault Rafalen SPECTRE systeemiä on kehuttu näissä yhteyksissä. Vaikkakaan ei ole mitään syystä epäillä etteikö Eurofighter Typhoonin Pretorian ole ihan hulppea peli koneen omasuojaksi. SAAB Gripen E:llä on nyt sellainen puolen askeleen etumatka kilpailijoihin juuri tämän oman SEAD/DEAD kykynsä vuoksi, joskin tilanne saattaa tasoittua ennekuin Suomessa konetyypin valintaa tehdään. Karkeasti Arexix antaa siis Gripenille etumatkaa juuri ilmatorjunnan matalamman taajuuden,  noin 1-3 GHz, tutkia vastaan. Kaikilla HX kandidaateilla on olemassa AESA tutkat, joten niitä voidaan käyttää suoran energian aseina.

SAAB piti Gripenin vuosikatsauksen alkuviikosta, ja siellä nostettiin  juuri Gripen En ELSO kyvyt keskeiseksi puheenaiheeksi. Vaikka Gripen C hävisi Typhoonille ja Rafalelle Sveitsin edellisen hävittäjäkilvan käyttäjäkokemuksissa ja tehokkuudessa, ja tuli valituksi kokonaisedullisimpana ratkaisuna, ja tuli sitten kansanäänestyksessä torpatuksi siltä osalta, että Sveitsiin ei ostettu loppujen lopuksi mitään koneita, ja siitä että ruotsalaiset pudottautuivat ulos Belgian hävittäjäkilvasta, ei kannata luulla että Gripen olisi heikoimmaissa asemassa kilvassa: Myös Boeing koki, että F-35 konetta suosittiin, ja jättäytyi pois Belgian kilvasta siitä syystä. Sveitsi on aloittamassa uudelleen hävittäjävalintansa.

Koneet soveltuvat sinänsä hyvin, ainakin siltä osin kuin sivusta voi olettaa ymmärtävänsä, Ilmavoimien hajautettuun taistelutapaan. Gripen on suunniteltu juuri sellaiseen sodankäyntiin; pieni kiitoradan tarve ja alhainen huoltojalanjälki. Rafalen kiitoratavaatimus on vielä pienempi kuin Gripenillä, ja sekin on menestyksekkäästi osallistunut Ranskan “siiromaasotiin” Lähi-Idässä ja Afrikassa, joten ranskattarenkaan huoltointensiivisyys ei ole suuri. Typhoon toimii myös Falkland saarilla Lipunnäyttötehtävissä melko alkeellisista oloista, joten ei ole luultavaa, että silläkään olisi suunnattomia ongelmia hajautetussa taistelutavassa. Nousussa Typhoon ei suunnatonta tilaa tarvi, mutta laskeutumisessa kiitoratatarve on edelleen kysymysmerkki. se ontieto jota BAE ei ole julkistanut, vaikka se juuri Suomen tapauksessa oleellinen tieto olisikin.

F/A-18 E taas on suunniteltu tukialuskoneeksi, joten alhaiset lähestymisnopeudet ja kiitoratavaatimukset ovat selviö, samoinkuin mahdollisimman alhainen huollon tarve. Kysymysmerkki on tässä suhteessa siis Lockheedin F-35. Tiedetään että Norjassa koneeseen, tai oikeammin nNorjan koneisiin on lisätty jarruvarjo, joten on luultavaa, että kiitoratatarvetta on laskeuduttaessa. Huollon tarpeesta on vielä vaikea sanoa mitään.

 

Posted in HX-ohjelma | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pyssymiehen arki Suomessa 2018 Vol II

Sattumalta samana päivänä (3.5.2018), kun edellisen instalmentin kirjoitin, tuli ulos myös Sisäministeriön tai siis hallituksen, tai siis EUn toimitustoimiston Suomessa lakiesitys uudeksi ampumaaselaiksi Suomessa. Tarkoitus on, siis ei näytä että on, vaan ON saada (toiminnalliset)ampumaharaastukset ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen suoraa maanpuolustusta tukeva harrastaminen loppumaan Suomessa.

Ensinäkin EU direktiivin, (josta vaikkapa TÄSSÄ tai vaikkapa TÄÄLLÄ) joka oli jo pelottavan huono ja vastoin EUn omia säädöksiä ja toimintatapoja vastoin suunniteltu, on saamassa Helsingin kuplassa viimeisen silauksen kaikkia tavan suomalaisia vastaan. Jo nyt on puoliautomaatti haulikkoja evätty metsästykseen “liian tulivoimaisina”, siis tuubi makasiinisiä haulikoita? Samalla Sisäminiteriö väittää ministeri Mykkäsen (kok) suulla tiedotteessaan 4.5.2018 , että “mikään ei juuri muutu”. Aika paljon muuttuu: Ensinnäkin valtio haluaa takavarikoida ilman korvausta suomalaisilta 2 000 000 (puolustusvoimien myymien lippaiden määrä) – 2 500 000 (arvio muista lippaista maassa) “latauslaitetta” eli lipasta, vyötä, vyökannua tai vastaavaa. Kivääreissä suurten latauslaitteiden kielto etenee siten yli 10 patruunan lippaat menevät erityisen kielletyiksi tarvikkeiksi. Niin kielletyiksi, että jos sinulla on tämmöinen hassun muotoinen muovi- tai metallikapine kotonasi menetätä kaikki lupasi ja aseesi takavarikoidaan. Lippaat eivät ole numeroitu ja tai eivät ole MITENKÄÄN säädeltyjä ennekuin tuo EUn oksentama direktiivi asettuu voimaan Suomessa. Pistooleilla sama kieltoraja on 20, koska Italia (eli Beretta) ja  Tsekki (eli CZ) niin halusivat.

Perustuslakia yritetään kiertää sillä, että oletetaan että Suomen noin 8500 eri toiminnallisia lajeja harrastavaa ampujaa (jotka saavat suurikapasiteettiset lippaansa pitää) ostavat nämä lippaat puolen vuoden aikana pilkkahintaan muilta omistajilta. Leikitään, että tulevien luvallisten määrä olisi, laskemisen helppouden takia, 10 000 ampujaa. Tämä merkkaisi nopeasti laskien, että jokainen uuden luvan haltija ostaisi 200-250 lipasta, siis katsomatta siihen sopivatko muinaiset Suomi KPn lippaat hänen MP-5 klooniinsa tai Emman kiekkolipas Sako m-92 aseeseen ollenkaan. Sitten poliisin on tarkoitus saada takavarikoida ilmaiseksi ihmisille myyty omaisuus. Itsellä nyt ei valitettavasti löydy 250 lippaan käypää, noin 20€/kpl hintaa mutta ehkä juuri ja juuri pystyisin kipurahoiksi kaksi egeä per lipas antamaan. Sittenkin voisi vaimoveitikka olla käpynä, kun ei mennäkään Turkkiin, kun meidän isi osti kavereilta säälistä lippaita. Eli VALTAISA perustuslaillinen ongelma on kyseessä. Suomen Sotilas kirjoittaa jälleen ansiokkaasti aiheesta. ja myös Firearms United Suomi. Suomen NRA (9.5.2018 asti) on ollut asiasta hämmästyttävän hiljaa.

Muutenkin harrastus, erityisesti maanpuolustuspuolella, on tarkoitus tehdä niin hankalaksi, että SRA ja muut toiminnalliset lajit kuolevat automaattisesti pois, kun lausuntoja joutuu keräilemään PVltä ja muilta tahoilta, ja harrastaa kaksi vuotta ennekuin omaan kalustoon lupia voi saada: toiminnallisesta ampumisesta ei siis tehdä kiellettyä, mutta tehdään siitä käytännössä mahdotonta uusille harrastajille, jolloin lajit kuolevat itsestään pois: Hienoa, eikö? Sekoomus vasemmistopuolue iskee jälleen!! Vaikka liikenteessä kuolee moninkertaisesti ihmisiä, ei uusien kuskienkaan tarvitse ajaa lainakamppeilla kahta vuotta ennekuin voi saada oman, vaan kaikenmaailman romuilla saa ajaa.

Sisämisteriö yrittää jostain käsittämättömästä syystä viedä EUn erittäin huonosti harkittua “hei me tehdään JOTAKIN” lainsäädäntöä vielä pidemmälle täysin tarpeettomasti. Mitkään lipasrajoitteet EIVÄT estä terroristiä hankkimasta aseiden hommaamisen yhteydessä sopivia isoja lippaita. Lipasrajoitteet tekevät vain tavallisen kansalaisen elämisen hankalammaksi. Vaikkakin hallituspuolueen edustaja Jukka Kopra toisin väittääkin. EUdirektiivi lähti liikkeelle Ranskan ja Belgian yrityksestä, koska heillä ei ollut mitään poliittista mahdollisuutta ajaa näin rajoittavaa lainsäädäntöä omissa maissaa, joten päätettiin toimia eurosossujen avustuksella EUsta käsin. Sosialistithan ovat edelleen yksityistä aseenkantoa vastaan, koska Hitler, Lenin, Mao ja Pol Pot ja muut suuret sosialistiset johtajat ovat aina olleet yksityistä aseenkantoa vastaan.

Sisämisteri Mykkänen väittää Maaseudun tulevaisuudessa “lipasta erittäin vaaralliseksi ampuma-aseen osaksi”, voi kilin vittu Kai, kuinka voi yliluutnantti päästää noin typerää suustaan (ehkä Helsingin Yliopisto; valtiotieteet selittävät sen). Lipas ei ole vaarallinen, saati “erittäin vaarallinen” aseen osa: se on hassunmuotoinen muovi- tai metallipala, jossa on sisällä jousi. Lipas ei ole mitenkään vaarallinen, se on täysin vaaraton, SIKSI lippaat ovat olleet täysin lupavapaita tähän asti. Epäilen, että Kaitsu tietää vallan hyvin puhuvansa paskaa, mutta tulevan EUn palatsiviran toivossa ei saa kertoa että keisarilla ei ole vaatteita. Oma hillotolppa kullan kallis!

Lippaan CAD mallit löytyvät tosiaankin netistä. 3D printteri maksaa muutaman hassun satasen, filamenttia saa ostaa kaupasta. Lippaan nostojousia saa ostaa myös kaupasta tai tehtyä itse. MILLÄÄN lipas rajoituksella ei ole merkitystä terroristille, joka haluaa vaikkapa 30 patruunan lippaan tehdä. AINOA jota tässä kiusataan on ns “hallintoalamainen”.

En usko, että Puolustusvoimatkaan haluavat päästä tekemään 900 000 lausuntoa ihmisten aseenomistamisen tarpeellisuudesta: kaikki sijoittamiskelpoiset reserviläiset voisivat periaatteessa oman puoliautomaattikiväärinsä isolla lippaalla haluta. Semmingin, kun puolustusvoimat menettivät oikeuden myöntää aselupia omalle henkilökunnalleen edelliste aselaki “uudistusten” kohdalla.

Kokoomuksen alamäki ei ole mikään sattuma, se on johdonmukainen seuraus kokoomuksessa ajetusta vasemmistolaisesta politiikasta. Itse pitkään kokoomusta äänestäneen en oikein voi tämä bakkanaalin jälkeen pakoittautua tekemään sellaista

 

 

Posted in Aselait, henk.koht, hybridisota, informaatiosota, sisäinen turvallisuus, SRA, Tilanne päällä | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Pyssymiehen arki Suomessa vuonna 2018

Vaikka uuden EUn asedirektiivin ei vielä pitäisi vaikuttaa Suomessa, on PoHa ja eri poliisilaitokset tekemässä jo laittomuuksia Suomessa. Asiasta kertoo myös Suomen Sotilas laajassa artikkelissaan. “Jännää” on minusta, että vaikka uuden aselain sisältö selviää vasta touko-kesäkuun vaihteen tienoilla PoHa pystyy jo kouluttamaan sen sisällöstä.

Edelleen HYVIN vaikea nähdä, miten PoHa ja EU aikoo kerärä ihmiastä satoja tuhansia lippaita pois: Lippaat eivät ole yksilöityjä, eivät missään rekisterissä, niitä on saanut vapaasti kymmeniä vuosia, netistä löytyy CAD kuvat ja fileet lippaiden tulostamiseen 3D printterillä. Terroristi saa edelleen aseensa mustilta markkinoilta, sieltähän 1% liivimiehetkin aseensa saavat. Ja jos saavat sieltä mutkat, saavat varmaan +10 lippaatkin. Eli EU direktiivillä ei ole muuta tarkoitusta kuin hankaloittaa hallintoalamaisten elämää.

EUn asedirektiivi ja sen kansallinen sovellus ei tule MILLÄÄN TAVALLA lisäämään aseturvallisuutta, tai vähentämään asekuolemia Suomessa. Suurin osa asekuolemista on itsemurhia, johon jokaisella lienee oikeus. Ei kai juhliin ole pakko jäädä jos ei ole hauskaa? Vai onko niin, että hallintoalamaiset ovat velkaa veroja yhteiskunnalle, jolloin etukäteen lähtöä ei voi sallia. Laillisilla aseilla tapahtuneita tappoja ja murhia tapahtuu hyvin vähän kokonaismäärästä. Kun Suomessa vuosittain kuolee noin 54 000 ihmistä. niin tilastokeskuksen mukaan itsemurhat (787), murhat,tapot ja tahalliset pahoinpitelyt (63) ovat pisara  (2% luokkaa) koko potista. Joista siis laillisilla aseilla tehdyt rikokset ovat siis noin 30-40% luokkaa, eli lukumääränä 20-27 tapausta. Hyvin mitätön määrä siis muihin kuolinsyihin verrattuna.

Samaan aikaan yle tarjoaa mielellään propagandatilaa “musta tuntuu pahalta” tyylisille pamfleteille. Tässäkin kirjoituksessa, ilmeisesti runoilijan sielun antamalla pätevyydellä, kerrotaan kuinka “ei ole kivaa kun maailmassa on aseita”. Minusta taas on tosi kivaa että maailmassa on aseita ja autoja sekä muitakin juttuja joilla ihminen saa hengen itseltään. Vaikka köysiä ja huvipuistoja. Autot, pyssyt, puukot tai puntarit eivät tapa ketään, nehän ovat tahdotonta materiaa, ihminen tappaa; ihmisellä on siihen halu ja tahto.

Kuten olemme Ison Britannian esimerkistä nähneet, ei ampuma-aseiden tiukka lainsäädäntö ole luonut mitään onnelaa, vaan Lontoo on nyt ohittanut murhien ja tappojen osalta New Yorkin väkivaltaisuudessaan. Asiassa ei ole auttanut maailman tiukimpiin kuuluva aselainsäädäntö, esimerkiksi Brittiläisten olympia ampujien on säilytettävä aseitaan Sveitsissä. Niin, myös laittoman mutka hinta putosi tämän “gunbännin” ansiosta Lontoon katukaupassa. Nyt Briteissä yritetään kerätä veitsiä ja puukkoja pois tavallisilta ihmisiltä. Arvatkaapa noudattavatko väkivaltarikolliset kehotuksia.  Rikollisten yleinen piirre on se, että he eivät noudata lakia. Toki voidaan argumentoida että 2015 siirtolaistulva on tuonut kovemman afrikkalaisen rikollisuuden britteihin. Tämä oli ainakin jenginuorten oma näkemys. Jengit tekevät videoita ja pisteyttävät tekemiään puukotuksia. Eli kaikkihan meni just niinkuin haluttiin.

Vaikka kuinka on herkkä runoilijan sielu, niin pitäisi nähdä ne omat varpaat paskassa, ja todeta että, toisen runoilijan Mika Waltarin sanoin:  “vahva on hallitseva heikkoa, ja älykäs vahvaa, sillä niin on aina ollut ja niin on aina oleva” (mukaillen Horemheb, kenraali). Väkivallan ylivoima on aina jollakulla, ja paras tapa tasoittaa väkivaltaisten jenginuorten ja tavan porvareiden välistä väkivallan epäsuhtaa on suojeluaseen kanto. Mutta jostakin syystä Euroopassa rikollisen ammatinharjoittaminen on suojellumpaa kuin tavallisten kansalaisten omaisuus ja henki. Ihmettelen, miksi EUn komission mielestä näin täytyy olla?

lisäys 12.15: Mikko Savola kirjoitti myös aiheesta tänään.

Posted in Aseet, Aselait, henk.koht, hybridisota, informaatiosota, Jotain aivan muuta, maahanmuuttajat, uhka-arvio | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Suomi palaamassa takaisin YYA aikaan maanpuolustuksessa.

TauluPuolustusminiteriön tiedotteessa ja puolustusministeri Jussi Niinistön blokissa yritettiin paluu takaisin punaisimpaan 60-70 lukuun naamioida “uudistumiseksi”. Katin kontit, kyseessä on paluu vanhaan malliin, jossa puolustusvoimat vastaa, huonosti resurssipulasta johtuen, “sotilaallisesta  koulutuksesta”. Tähän päätökseen on muitakin motiiveja joista edessäpäin. Toiminta nojaa Valtioneuvoston puolustusselontekoon 3, jossa kolme S:ää on linjannut hallitusohjelmassa, (miten maanpuolustustoimintaa kehitetään sivulta 34 eteenpäin).

MPKta on muutaman viimevuoden aikana kehitetty suuntaan, jossa MPKn reserviläiskouluttajat, siis kouluttajat jotka ovat käyneet samat kurssit kuin PVn omakin väki, pitää koulutuksia murto-osalla siitä hinnasta mitä Puolustusvoimien omat kurssit maksavat PVn henkilökunnalla, ja PVn ajalla. Tämä “Turn Back Time” on vasemmiston halua kumartaa edelleen itään päin sekä sen ajamaa kostoa Suojeluskunnille. Suojeluskunnat on tosin lakkautettu jo Pariisin rauhansopimuksessa Stalinin käskyllä, koska ne tuottivat liian laadukasta taistelijaa Suomen sodanajan joukkoihin. SDP taas ei ole koskaan voinut antaa suojeluskunnille anteeksi sitä, että SDPn johdolla aloitettu kapina laillista esivaltaa vastaan kukistettiin sata vuotta sitten. Edelleen näistä syistä SDP koittaa suitsia isänmaallisten ihmisten ihailtavia pyrkimysiä kotimaan turvallisuuden parantamiseksi.

Puolustusvoimien henkilökunnan huoli rahakkaista metsäpäivistä, joita kertaus vrk:t yleensä ovat, on tietenkin heikäläisten tulonkehityksen kannalta ymmärrettävä: JOS Reino Reserviläinen tulee ja kouluttaa pelkän päivärahan hinnalla, ei Kaarle Kapiainen pääse nostamaan metsäkorvauksia. Monetaarisesti ymmärrettävää, mutta kokonaismaanpuolustuksellisesta näkökulmasta lyhytnäköistä ja vahingollista. Yhteinen kallis asia kärsii, kun ruvetaan pitämään huolta “omista eduista”.

Ylläolevien linnkien mukaan “sotilaalliset koulutukset” pitäisi siirtää MPKlta takaisin puolustusvoimille, eli kaikki koulutukset jotka ovat suoraan maanpuolustusta tukevia. Siis niitä, joita PV ei ole pystynyt kunnialla hoitamaan, määrärahojen puutteen takia, enää pitkään aikaan. Rahaa siirretään kertauksiin 6,5 M€ ja reserviläispäivä on 2013 maksanut 165€ (ja noussut aina noin 5€/vuosi) eli 2019 hinta on 195€/vrk. Tuolla rahalla saadaan jakolaskulla 33333 kertausvuorokautta. Eli tämän kannalta kaikki hienosti: Kertausten määrä alkaa nousta lähes riittävälle tasolle. Mutta minua ihmetyttää se, että MPK on kouluttanut (lähes) ilmaiseksi vuosittain 30 000 reserviläistä, jotka ovat itse maksaneet 5-20€ per kertaus vrk, niin mikä logiikka on siirtää kurssit takaisin Puolustusvoimille? Ainoa mitä tässä näen kannatettavana, on se että kertauksiin voidaan määrätä kaikki. MPKhan perustuu vapaaehtopisuuteen.

Epäilen että suuri syy, epäilen että jopa suurin syy, on tuleva EUn ampuma-ase direktiivi. Direktiivi, jolla EUn palatsimandariinit rakentavat Eurooppaan uutta uljasta kansojen vankilaa. Kuten tunnettua Suomen virkamieskunta ja  poliitikot kyllä tekevät mitä tahansa typerää mitä EU vaatii “sen oman hywän hillotolpan” toivossa. Euhan palkitsee avokätisesti uutterat ja uskolliset, ja rankaisee muita. Nyt EU ajaa, omien sääntöjään ja ohjeitaan vastaan, asedirektiiviä. Asedirektiiviin ajettiin Suomen johdolla maanpuolustuspoikkeus, jolla reserviläiset  saivat pitää omat puoliautomaattikiväärinsä ja isot lippaat. Perusteena tilanteenmukaisen toiminnan ja ampumataidon hankkimisen vaatimukset.

Nyt kelpo työteliäs virkamieskunta on sitten keksinyt, että kun EU kerran HALUAA, täysin järjettömästi, kieltää puoliautomaattiaseet ja kivääreissä yli 10 patruunan lippaat. täytyy tämä Brysselistä tullut pyhä toive ujuttaa kyökin kautta Suomalaiseen lainsäädäntöön. Tästä kertoo ansiokkaasti Suomen Sotilaan artikkeli aiheesta.

EUn miellyttämisen tarpeeseen siis liittyy myös tämä MPKn sotilaallisten kurssien siirto Puolustusvoimille, kas silloinhan ei Reino Reserviläisellä OLE ENÄÄ perustetta maanpuolustuspoikkeukseen, koska sodan aikana tarvittava ampumataito hankitaan kertausharjoituksissa, joita edelleen järjestetään edelleen liian vähän. Eli päästään ajamaan EUn huonosti harkittu reformi läpi. Ja Suomen “poliittisen johdon” EU projekti pysyy edelleen hengissä. Vaikkakin, Kuten Suomen sotilaan kysymyksiin vastanneen Johanna Puiron vastauksista käy selville, homma on taas kovin “rysseliläisesti hajalla”. Kuitenkin tämä hoplofoobikoiden äpärälapsi elää edelleen. (Kohdat 3-10) En usko että “tämä on vain sattumaa” koskapa kyseessä on Suomen poliisin ja Uusimaalaisen paremmiston yhteinen projekti. Vaikea ymmärtää miten muuten olisi mahdollista kouluttaa poliisia laista, jota ei ole vielä edes säädetty.

Lopputulemana siis, että Viher-Vasemmisto, Petteri Orvon SDP-Kokoomus mukaanluettuna, on tyytyväisenä, koska Suojeluskunnat on taas lakkautettu, EU on tyytyväinen, koska “kansojen Vankila” projekti etenee taas kukon askeleen verran, ja poliitikot ja virkamieskunta voi taas odottaa mukavia virkavuosia Eun palatseissa.  

Posted in Armeija 2020, Aselait, henk.koht, informaatiosota, Reserviläiset, sisäinen turvallisuus, Sodanajan joukot, SRA, TurPo | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment