Pyssymiehen arki Suomessa tammikuussa 2019

Tässä lainausta Firearm United Finland Facebook sivulta. PoHa ja Hallinto-oikeus vauhdissa sössimässä suomalaisten hyvää asiaa.

Esimakua asedirektiivistä – puoliautomaattinen ase ei sovellu metsästykseen.

Turun hallinto-oikeuden tuoreessa päätöksessä mainitaan, että asedirektiivin takia puoliautomaattiase on ERITTÄIN VAARALLINEN ja tarpeettoman tehokas metsästystarkoitukseen.

Pyydämme jakamaan tätä postausta, jotta tieto saavuttaa mahdollisimman monta metsästäjää.

Henkilö on hakenut lupaa itselataavalle ampuma-aseelle kaliiperissa .308 Win (TT3) metsästysperusteella. Kyseisellä aseella lupahakemuksen mukaan metsästetään pienriistaa, pääasiassa supikoiria, mutta myös metsäkauriita. Ase ei ole luvanhakijan ensimmäinen ampuma-ase, joten luvanhaltijaa voidaan pitää henkilönä, joka on soveltuva pitämään hallussaan ampuma-aseita.

Poliisilaitos on myöntänyt luvan TT3 kiväärin hankkimiseen kaliiperissa .308 Win. Hankkimislupaan ei asetettu lisärajoituksia. (Myöhemmin poliisilaitos on antanut lausunnon, jossa he myöntävät tehneensä virheen ja myöntäneen luvan ilman aseen hankkimista koskevia rajoitusehtoja ja poliisilaitoksen mukaan TT3 hankkimislupa metsästysperusteella oikeuttaa hankkimaan vain aseen, johon valmistaja ei ole koskaan valmistanut yli 10 patruunan lippaita)

Luvanhaltija on ostanut itselleen Heckler & Koch MR308 merkkisen kiväärin kyseisessä kaliiperissa. Poliisi takavarikoi aseen näytön yhteydessä ja jälkikäteen päättänyt että hakijalle ei myönnetäkään lupaa kyseiseen aseeseen, sillä poliisi epäilee että asetta saatettaisiin käyttää metsästystarkoitukseen. [Tämä ei ole vitsi. Firearms Unitedin käsiin kulkeutuneissa papereissa ihan oikeasti sanotaan, että metsästysperusteella myönnetyllä luvalla ostettu ase otetaan poliisin haltuun, koska poliisilla on syytä epäillä, että kyseistä asetta käytetään metsästystarkoitukseen! ]

Poliisi antoi luvanhakijalle 2 mahdollisuutta – joko hakea lupaa harrastusperusteella, jolloin lupa voitaisiin mahdollisesti myöntää, jolloin asetta voitaisiin käyttää myös metsästyksessä tai sitten ryhtyä toimenpiteisiin kaupan purkamiseksi ja aseen palauttamiseksi myyjälle tai sen vaihtamiseksi “hyväksyttävään versioon”.

Asiasta valitettiin hallinto-oikeuteen.

Poliisilaitos hankki (kyseenalaisten) toimiensa tueksi POHA:n lausunnon MR308:n soveltuvuudesta metsästyskäyttöön. POHA lausui, että MR308 pohjautuu 5.56 kaliiperin HK416 rynnäkkökivääristä kehitettyyn HK417 7.62 NATO-kaliiperiseen rynnäkkökivääriin, joka on aktiivisessa palveluskäytössä ja että lippaanvaihto on toteutettu “M16-tyylisesti” eli lippaan voi “pudottaa nappia painamalla aseesta pois ja lippaanvaihto pystytään siis suorittamaan nopeasti”. Lisäksi todettiin että “rynnäkkökiväärimalliset aseet ovat yleisestiottaen tarpeettoman tulivoimaisia metsästykseen”. Asehallintoyksikkö perustelee MR308:n soveltumattomuutta metsästykseen sillä, että ase on vaarallinen joutuessaan vääriin käsiin. Lisäksi asemalliin on suunniteltu ja valmistettu erityisen vaarallisia patruunoita. [Nyt kyllä takerrutaan ihan jokaiseen oljenkorteen!]

Lisäksi vedottiin asedirektiiviin, joka ei ole vielä Suomessa lainvoimainen ja väitetään että puoliautomaattiase on ERVA: “Vaikka asedirektiivissä ja Schengenin yleissopimuksessa yksiselitteisesti kielletäänkin sarjatuliaseet, myös isolla lipaskapasiteetilla varustetut isokaliiperiset tai muutoin tehokkaat itselataavat kertatuliaseet ovat ERITTÄIN VAARALLISIA ASEITA”.

Luvanhakija puolestaan toimitti Saksan Rikospoliisin lausunnon (MR308 soveltuvuus Saksan markkinoille), josta ilmenee että MR308 on täysin itsenäinen uusi tuote joka on tarkoitettu siviilimarkkinoille ja jonka osat eivät ole yhteensopivia HK416 tai HK417 sotilasaseiden kanssa. Samassa lausunnossa Saksan rikospoliisi toteaa oikein erityisesti, että ase sopii metsästyskäyttöön ja voidaan hankkia (Saksassa) metsästysperustein.

Hallinto-oikeuden päätös

Ase on .308 kaliiperia ja mahdollistaa erittäin tehokkaiden patruunoiden käytön ja H&K MR308:ssa useampipatruunaisen lippaan vaihto on erittäin nopeaa. Näin ollen hallinto-oikeus totetaa, että H&K MR308-ase on patruunan tehon lisäksi laukaisunopeudeltaan erittäin tulivoimainen. H&K MR308-asetta on siten pidettä ominaisuuksiensa perusteella tavallista vaarallisempana aseena, jolloin lupaharkinnan on aseen osalta oltava tiukempaa. Aseen ulkonäölle sellaisenaan ei voida hallituksen esityksen perusteella antaa painoarvoa. Saadun selvityksen mukaan ase soveltuu kaliiperinsa puolesta hyvin metsästykseen. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että ase on ominaisuuksiltaan erittäin tehokas ja tulivoimainen, sen ei voida katsoa soveltuvan hyvin sille ilmoitettuun käyttötarkoitukseen eli supikoirien ja metsäkauriiden metsästykseen. Hallituksen esityksessä mainitut perusteet huomioon ottaen poliisilaitoksella on ollut harkintavaltansa nojalla perusteet katsoa, että ase ei sovellu hyvin metsästykseen.

Tätä kirjoitettaessa hyvin kallis ja laadukas, Firearms Unitedin mielestä erittäin hyvin (myös) metsästykseen soveltuva, ampuma-ase on edelleen poliisin hallussa.

#EUGunban

Kuvan kuvasta ei ole saatavilla.

Edelleen yksi turvallisuutta Suomessa rapauttava seikka on EUn asedirektiivi, jote Suomessa nyt laiksi sorvataan.  Hallinto-oikeus ja POHA ovat jälleen noudattamatta lakia: Poliisihallitus antoi lausunnon että puoliatomaattiaseet (eli virkakielessä TT3) eivät sovellu metsästykseen. Seuraavassa vaiheessa ollaan siis kieltämässä myös puoliautomaattihaulikot hallintoalamaisilta. (EU meinasi jo kieltää väljyydeltään yli 12,5mm aseet, mutta joku huomasi että myös haulikot olisi kielletty, joten piti pyörtää päätös.)

Eurososialistit haluavat kieltää metsästyksen ja aseiden omistamisen “koska Eurooppa”. “turvallisuutta” yritetään parantaa keräämällä yksityisiltä ihmisiltä seet, joka kuitenkin heikentää yleistä turvallisuutta. Tämän kertoo PoHan lausunnossa “liian tulivoimainen metsätykseen”. Eli tarkoitus oli hommata ennakotapaus jos AR-15/10 sukuiset aseet todettaisiin metsästykseen kelpaamattomiksi. Tällöin voitaisiin sitten ruveta kieltämään vaikkapa Valmet Petrat, Tokarevin iänikuiset SVT-40t ja muut puoliatomaattikiväärit metsästyksestä.

Muuten olen sitä mieltä että EUsta on erottava.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Suomen sisäisenturvallisuuden tilanne vol 1/2019

Oulun ja Helsingin pedofiilirinkien paljastuttua tapetilla ovat alaikäisten seksisuhteet aikuisten ja nyt erityisesti ulkomaalaisten kanssa. Tietenkin Turun hovin päätös alle kymmenvuotiaan tytön seksuaalisen hyväksikäytön/raiskauksen rajanvedosta on herättänyt kummastusta omassakin ruokakunnassa, mutta tekojen iljettävyydestä huolimatta sysään syylisyyden kyllä tekijöiden harteille: Se ettei tiedä laista on tyhmyyttä. JOS aikoo yhteiskunnassa tehdä “jotain” on ihan itse velvollinen selvittämään toimintansa laillisuuden. Vaikkapa jos meinaa painaa jotakuta “alan ammattilaista”/seksityöläistä, on se joka meinää rykiä valvollinen selvittämään sen onko daami mahdollisesti ihmiskaupan uhri. Samoin tässä asiassa: JOS meinaa painaa nuorennäköistä seuralaista, oli kyseessä sitten ns sokerideittailu tai muu seksitreffailu, on se joka meinaa pistää rojut ränniin velvollinen selvittämään partnerin iän ja halukkuuden. Etninen tausta ja/tai uskonnollinen vakaumus eivät voi toimia lakien noudattamisen korvikkeena länsimaisen oikeuden mukaan. Tiedän että ns “nautintaa ja poikkeuksia” on säädyillä ollut, mutta ei liene tarkoituksenmukasita ruveta rakentamaan uusia rälssejä Suomeen.

Jäämme siis odottelemaan miten oikeuslaitos ratkaisee tämän syliinsä pudonneen kuumen perunan. Se on ainakin jo aivan selvää että huhtikuun 2019 vaaleista tulee selkeästi maahanmuutto ja sisäisen turvallisuuden vaalit. Hallituspuolueet ovat nyt jo paniikissa, ja ilmeisesti myös SDP ja Vihreät joutuvat tekemään jonkunverran vahinkojen rajoittamista. En tosin usko, että vihreiden ydinkannattajakuntaa paljon nyppii Oulun tai Helsingin tapaukset; Rööperistä katsoen parit tämmöiset tapaukset ovat vain taustahälinää monikulttuurisuuden lämmössä.

Isompi juttu on ehdottomasti muutokset ampuma-aselakiin, lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä asevelvollisuuslakiin. Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys HE 179/2018 VP. Tässä ollaan muutamassa erityisesti aselakia, Aluksi oli suuri huoli siitä, että Helsingin vasemmistopiirit haluavat ajaa alas MPKn toimintaa, koska “Suojeluskunnat”. Mutta tämä näyttää olevan turha huoli: MPK tulee saamaan lakiin perustuvan velvollisuuden antaa ampumakoulutusta yli 10 patruunan lippailla varustetuilla aseilla.

Samoin näyttäisi ampumaharrastajien asia olevan jotensakin turvattu. pitkän lippaan ja puolarin yhdistelmään saa edelleen lupia. Tosin POIKKEUS lupia. Tämä on aika idioottimainen juttu, mutta tulee EUsta. Komissio ja Claude “issias” Juncker uskoivat että 30 patruunan lippaiden saatavuus jotenkin estäisi terrori-iskut Euroopassa. Veikkaan kuitenkin, että jos sarjatulikalasnikova ja pommit on jo hankittu, niin varmaan ne lippaat saa samasta paikasta. Kyseessä on kuitenkin vain muovista tai pellistä taiteltu loota, jossa sisällä on nostin ja jousi. Ei mitään avaruusajan tekniikka.

Kuten olen aikaisemminkin kertonut Suomessa on noin 2500 poliisin vajaus. Keskusta on tänään ehdottanut laastariksi 650 virkaa lisää. NO kyllähän se ekaksi vuodeksi riittää, mutta virkoja pitäisi lisätä noin 300/vuosi jotta tuo 2500 poliisin vajaus saataisiin poistettua kohtuullisessa ajassa. Tietenkin polisiiammattikorkeakoulun sisäänottoa pitäisi lisätä samassa suhteessa. Tässä vaikkapa osviittaa vuodelta 2016.

Edelleen turvallisuuteen ja koulutukseen liittyen Lääkärivaje pysyy ja pitää lääkäreiden palkkiot korkealla edelleen. Koska siis koko maassa lääkäreiden vaje on noin 6% pitäisi sisäänottoa lisätä noin 10%, että vapaille paikoille terveyskeskuksissa ympäri maan saataisiin tekijät. Tämä on jälleen tasa-arvokysymys, johon lääkärikunta ei halua vastata: On paljon mukavenpaa hyvyyssignaloida hoitamassa paperittomia, kuin lähteä listapalkalla töihin vaikkapa Saarijärvelle terveyskeskukseen. Jonnekin Lapin peräkylistä puhumattakaan.

Posted in maahanmuuttajat, Mamut, sisäinen turvallisuus, SRA, terrorismi | 1 Comment

Scenario 1: The Lightning strikes

This scenario is based in wargame where Russia makes grap on Åland islands as a part of conflict in baltic states.

(As of now Meteor is going to be adjusted to fit into the missile bay of F-35. but out of necessity US armed forces will at least demand on AMRAAM of comparable statistics to be added to Lightning’s weapon mix.)

In so called beast mode F-35 can carry ordnance in four under wing pylons, and wingtip positions, added to so called stealthy mode where all weapons are stored within weapons bays of the fighters. There is one bigger weapons bay and two smaller missile bays. These missile bays are designed to hold AMRAAM missiles. Meteor is bigger so the missile needs to be reconfigured to allow it to be loaded into the bay. Also as pylons are quite limited in F-35 wings I would find it very unlikely that they do not have twin missile pylons for mid and inner wing pylons. The carrying capacity is there, 2500lb and 5000lb, so I cannot see HOW anything else would be considered better option. Also I have seen pictures of quad missile rails for F-15 (to allow F-15 carry whopping 16 A/A missiles in mission) so IF they are available, Lightning II will need them. And if they can fit into the wing side by side obviously.

Because demands of stealth F-35 fuel fraction is higher than its competition. This means more fuel is carried compared to other payload. As amount of fuel fighter can carry dictates the flight time as fuel consumption rates of all HX fighters are remarkably same (obviously one/two engine play part.) 

NSM is Anti ship missile developed jointly by Norway and Australia and will be the only Anti shipping missile adopted for F-35.

Because F-35 As are going for CAP mission in buildup for war times they are loaded in beast mode as Stealth is hardy necessary, one might even say it is detrimental when you are showing the flag over Åland.

Each F-35 A carries following armaments:

  • 2x ASRAAM in outer wing pylon
  • 2x Meteor in mid wing pylon
  • 4x Meteor in inner wing pylon
  • 2x Meteor in Weapons bay
  • 2x NSM missile in weapons bay

So a bit over 2500kg of AA missiles and about  800kg of AS missiles,  all together about 3300kg of ordnance. This is about one third of maximum load of the craft. Lightnings will not be greatly hampered by this load, although the plentiful array of missiles will create parasitic drag. You note that quad pylons are designed for AMRAAM missiles however Meteor is designed to be compatible with AMRAAM pylons and data-link.

Lockheed Martin F-35 A’s AN/APG-81 radar is extremely capable and has 1200 TR modules. As each and every module transmit in approximately same power, is every radars power highly dependent on number of transmitter/receiver modules available. As an AESA radar it has “low probability of intercept” meaning the wave forms and frequencies can be adapted and changed in fly, which makes it difficult for enemy to pick up the AN/APG-81 when it is transmitting. So F-35 can pick up targets with its radar quite early and still be undetectable for enemy radar because of stealth.

F-35s secondary sensor is the Electro Optical Targeting System or  EOTS is in essence sniper pod mounted internally to the plane. It has mid range FLIR, which sees through water vapor better than more traditional near IR systems do. This is caused bu the fact that water molecule is about same size as is near IR wavelength, so water vapor degrades near IR systems performance severely.20190116_221300

Russian Suhoi SU-35 fighters have the edge in speed and in altitude, but their IRBIS-E PESA radars will be unable to pick F-35s in heavy EW environment because of stealth design of F-35. So Russians need to rely on their OLS-35 system to pick the Lightnings up from background, This could be difficult in extreme ranges against surface. Russians’ big Saturn engines on the other hand give nice visible heat bloom against cold space and are thus quite early picked up by F-35 optic system.

Meteor as a missile gives quite decisive edge with its enormous no-escape zone. I have even seen range quotas for Meteor going as far as 300km. But I take more conservative about 200km range, and “official” 60km No-Escape zone. ASRAAM missiles give a good account as well being far ranged (for WVR missile, 50km), more speedy and very maneuverable. The increased width of AIM-132 ASRAAM compared to AIM-9 sidewinder allows for bigger rocket motor and more space for computer. This leads to high counter counter measure capabilities

All Russian fighters are coming toward Finnish mainland from S to SW orientation, with other Russian fighters beyond border making moves so that DCA fighters to the east will not be able to help out in Archipelago sea. Finns try to maneuver into position to get launches toward transports, and thus spread their formation to more loose one. Russians on the other hand will try to screen their transports so that para drop can be successfully accomplished. The aerial battle will be over under 10 minutes. F-35’s extremely good sensors and , missiles (Meteor 200km at altitude vs 110 km for R-77-1) and AN/ASQ-239   Barracuda EW equipment will see that they will emerge victorious from the fray against kinematically far superior Suhois.

F-35 are able to launch at 11.21 pretty much as soon as they get airborne from Pirkkala AFB, at targets at about 150 km, at that range and against ground clutter Suhois will not be able to pick up the four ship because stealth characteristics of F-35 fighters and the EW system deteriorating IRBIS radar performance. IRBIS radar should be able to pick Lightening IIs at or about 110 km. As F-35s have ample supply of missiles, the leader decides to  fire salvo of  five Meteors at four-ship of Suhois flying at 15km as CAP over the Archipelago sea and another five against other four ship on vector to Houtskari. Powerful radar and good data-link means that Meteor missiles have a bit higher kill probability than with smaller radar or inferior data-link (about 80%) Finns need to cut through the fighter cover in order to get close enough tho have good shots against the transports.

Finns launch first salvo at 11.21. This will be 10 Meteor missiles. Which will fly at about 4 mach towards Suhois doing about 1 mach towards them. This combines to about 100 km per minute closing speed. This gives missiles about 80 seconds of flight time. Range is so long that Suhois will likely miss the launches and guidance for missiles in route. F-35 will turn to the vector that takes them over Mynämäki in few minutes. to keep the advantage that stealth characteristics of their fighters give them.

First salvo of 5 Meteors score hits on Suhois over Nauvo Island close to mainland Finland at 11.22.20. All four Suhois are destroyed without realizing what hit them. Few seconds later the other salvo of five destroys the four ship over Houtskari. Remaining two four ships realize there are Finnish fighters in area, And they can see the F-35s over Pyhäjärvi. Suhois over sea between Kumlinge and Houtskari are able to launch as well, although they will need to use their radars to guide a single missile each to burn through the ECM and stealth characteristics of F-35s. F-35s get to launch as well. Finns launch another salvo of 10 missiles at remaining Suhoi four ships, and concentrate jamming on R-77 data-links. As Russians tend to launch a salvo of mixed IR- and radar guided missiles Finns need to pay attention on their jamming and maneuvering. Fortunately for Finns Suhois begin to be in Meteors “no escape zone” meaning Meteors can fly in without saving fuel in the rocket motors, and as Meteors are faster than R-77s, manage the Finns get hits on closer Suhoi four ship over Iniö island before R-77 missiles close into distance of 20 km and thus lose their guidance and are unable to find the F-35s. Finns guide remaining Meteor missile to troop transports flying over Lemland. And fire two other after the first. last four-ship of Suhois try to avoid the Lightnings, and turn toward west and begin to pick up speed to get away from battle-space. The transports are destroyed before they start dropping the paratroops.20190116_221300-1

F-35s manage to avoid rest of the R-77 missiles without casualties and they continue toward Åland islands. Soon they pick up targets on sea.

Finns fly over the Åland mainland and scan the sea for possible targets. Fighters pick up three fast moving targets heading towards islands. Targets are three Zubr class Air cushioned landing craft. Lightnings launch six NSM missiles towards the craft. The missiles are picked up by the Zubrs AD radars and landing craft start evasive maneuvering and prepare to use CIVS system, against the missiles. Saturation attack is successful and manages to burn through the CIWS and AA missile defense and hits are scored on the Zubrs with one sinking. Another one limps along and one gets to go into Mainland Åland unharmed.

Posted in HX-ohjelma, in English, Skenaariot | Tagged , , , , , | 1 Comment

Venäjän uudet hypersooniset ohjukset, Putinin kehumat.

MTV 3 kello 22.00 uutisissa oli eilen pätkä Venäjän uusista hypersoonisista ilmataisteluohjuksista. Asiasta oli myös War Is Boring sivustolla kolmannella kotimaisella, vähän toiselta kantilta. Kyse on siis ilmataisteluohjuksesta joka, Putinin mukaan, pystyy kymmenkertaiseen äänen nopeuteen. Konstruktio perustuu Venäläiseen Kinzhal ilmasta laukaistavaan ballistiseen ilmasta-maahan ohjukseen. Kantamaa ohjuksella väitetään olevan 2000km.

Sitten niihin ikäviin faktoihin: Ohjus on integroitu tähän mennessä MiG-31K torjuntahävittäjään, joka on wanhan CCCP ajan konsruktio: iso, nopea ja painava. Siis ohjusta ei ole ajateltu/integroitu nykyisiin Venäjän ensi linjan SU-27/35 ja MiG-29/35 monitoimihävittäjiin. Isolla MiG-31 koneellakaan ei kanneta kuin yhtä hypersoonista ohjusta kerrallaan koneen rungon alla. Tämä saattaa johtua siitä, että Mig-31k on suunniteltu torjuntahävittäjäksi, ja se pystyy ison ja tehokkaan ilmataisteluun optimoidun tutkansa ansiosta jossain määrin hyödyntämään jättiohjuksen kantamaa.

Ohjus on siis valtavan suuri, noin 25 jalkaa eli reilut 6 metriä: Se on kehitetty ballistisesta ohjuksesta, ja ilman läpi puskeminen 10 machin nopeudella syö valtavasti energiaa. “normaalit” ohjukset lentävät hyvin lähellä hypersoonisuuden rajan pidettävää viiden äänennopeuden rajaa. Meteors esimerkiksi maksimissaan 4,5 Machin nopeudella. Ohjuksen koko ja paino tarkoitaa sitä, että ohjus on huono liikehtimään. Sen pituus, paino ja nopeus tarkoittaa sitä että G-voimat kasvavat nopeasti suuriksi ohjuksen liikehtiessä, jolloin ohjus hajoaisi liikehtiessään ilmassa. Käytännössä siis karkuun ohjukselta ei voi päästä, mutta liikehtimällä näppärästi eri suuntiin ohjusta on periaatteessa mahdollista peippailla ikuisuuksiin, siis jos kyseessä on hävittäjä.

Oikeastaan Venäläisten uusi ohjus on tarkoitettu vähentämään NATOn AWACS koneiden mahdollisuuksia toimia ilmataistelun ohjaajina, kun on olemassa jatkuva vaara yleensä matkustajakoneiden pohjalta tehtyjen AWACS koneiden menettämisestä. Nyt tasitelunjohto ja tutka konneiden on pakko toimia kauempana kiistellystä ilmatilasta, ja edelleen lisäävät tarvetta omien hyökkäyksellisten ilmaoperaatioiden tarvetta. AWACSien suojelu vaatii että omat hävittäjät siivoavat Mig-31K pois kantamilta, että johtokoneet voivat toimia edes jotakuinkin vapaasti ja tutkiensa tehokkailla kantamilla.

Posted in Aseet, Aseet ja varusteet, ilmavoimat, teknologia, uhka-arvio | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

General Elections 2019 and HX Program

There will be General Elections in Finland in Spring and polling in beginning of December shows a strong possibility of an Socialist Prime minister. This one done by YLE. This could pave the way for Green-Red coalition government, which would make strange contortions in HX program, considering what two of the most likely coalition partners feel about HX-program in particular and “bad orange man and USA” in general

The party Vasemmistoliitto (Communists Lite) has made noices that amount of HX planes should be dropped to “36 or so” Their chair Ms Li Andersson feels the number of 64 HX fighters means getting ready for offensive war operations. (offensive war was her exact wording). Another dame in Left  Annika Lapintie feels the same. On the other hand Right wing parties that are currently in power have announced that agreeing to 64 HX fighters is a must if one wants to be in government.

Update on 17th December: A professor of economics Dr Roope Uusitalo, thinks Airforce should only get something in order of 47 multirole fighters.  Because of austerity reasons.  He also points out that number of “64 is just arbitrary”. This is of course false. The Soviet Dictator Josef Stalin came to that conclusion by carefully considering what number of fighters can be quickly disposed of when they want to take over the country. So real number should be more than a hundred, as the experts of the field say.

These cries about revanshionist warfare might just be rethorics to appease own woting base and Kremlin Czar Mr Putin. But what would this mean in context of HX-Program?

First of all this would be good news for SAAB. SAAB is Swedish and, as long as Finnish lefties and greenies are considered, Sweden can do no wrong and  so by extension SAAB. But as I have pointed out 64 is too few platforms for Finland, so 36 would be even more too few, and thus maybe things would not be as interesting for SAAB. Also this would hike up per unit cost for Finns because you would still build the factory and support system in Finland.

News would be good for Dassault and Rafale as well, but maybe not quite so good as to Swedes. As Britain is the prime contractor for Euro-fighter Typhoon that might spell some difficulties, but Germany, Spain and Italy would also exert pressure for Finns. I feel that this would, without a doubt, better situation for all European competitors. Internal pressure would maybe favor SAAB and “soft and cuddly NATO” with Sweden. External EU pressure might be split between France and Germany (plus Spain and Italy) by EU common procurement. “Other pressure” from UK, with whom there is defense co-operation.

These news would be really bad for F-35 A and F/A-18 E/F/G Super Hornet, because President Trump will still be in office until 2024 if miracles don’t happen. (No I do not believe YLEs and European Liberal Lefts views of “bad orange man”. I believe in month by month approval rating. THAT seems to be in President Trumps favor as of December 2018) And by contrary he can do no right if Leftie-Greenies are concerned in Europe. So This might be a considerable obstacle in when final decisions are being made.

But, how ever you cut it, 64 planes are just not enough for defense of Finland.

 

Posted in HX-ohjelma, in English | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Terrori-iskuissa ollaan siirtymässä kuorma-auto iskuista linja-auto iskuihin?

YLE raportoi tänään 5.12.2018 kahdesta tapauksesta Etelä-Suomessa, joissa ulkomaalaisperäinen matkustaja on tarttunut bussin rattiin tai kuljettajaan ja yrittänyt saada bussin suistumaan ojaan tai muiden tienkäyttäjien päälle. Tällä hetkellä ei ole tietoa tuntevatko nämä terrori-iskun yrittäjät toisiaan vai eivät. Molemmat ovat poliisin huomassa.

En jaksa uskoa että “sattumalta” ja “yksittäistapauksena, josta ei voi vetää johtopäätöksiä” sattuu niin, että kahdella eri paikkakunnalla yritetään samansuuntaista iskua peräkkäisinä päivinä. Poliisi tutkii asiaa, mutta en jaksa uskoa kolmeen sattumaan peräkkäin. Kyseessä ei ole ollut humalaisen toikkarointi sisääntulosillalla, joka on puuttunut bussikuskin töihin, vaan varta vasten yritetystä ajoneuvon suistamisesta.

ISIKsen tiedotuslehti Al-Rumiya ei näy Suomessa ilman luovaa internetin, ja TOR verkon, käyttöä, joten en tiedä onko ISIS kehottanut tämäntapaisten iskujen tekoon. Kuitenkin kannattaa muistaa Al-Rumiyan aikaisemmista numeroista, että lehdessä on erityisesti mainittu sauvakävelijöiden kimppuun käyminen sopivana terrori-iskun tekotapana. Edelleen, vaikka Suomessa yritettiin viralliselta taholta asia kiistään, on 2015 pakolaisvirran mukava tullut noin 1% terroristejä Suomeen. Koskapa pakolaisia tuli 2015 noin 30000, on Suomessa kolmisensataa enemmän tai vähemmän kovan linjan Teroa vaanimassa ja/tai aktivointia odottamassa.

Tutkimuksissa vedotaan terrori-iskuissa mukana olleiden pakolaisvirrassa tulleiden alhaiseen määrään iskuissa, mutta ajan kuluessa heidän osallisuutensa, kuten esimerkiksi Turun iskussa, on kasvanut. Jostain syystä tuoreimmat tutkimukset aiheesta ovat 2017 vuodelta, joka herättää hieman kummastusta valppaassa turvallisuusblokkarissa: Onko sitten frekvenssin lisääntyminen aiheuttanut sen, että ei suotavia tuloksia ei haluta julkisuuteen, vai miksi asia ei ole ollut enää kiinnostava tutkijoiden mielestä?

Eli Terrorismi Suomessa on astumassa uuteen vaiheeseen: Saapa nähdä mitä poliisi tiedottaa asiasta!

Posted in maahanmuuttajat, Mamut, sisäinen turvallisuus, terrorismi, uhka-arvio | Tagged , , , , , | Leave a comment

OLIGHTin PL-mini Valkyrie asevalo.

Kävin loka-marraskuun vaihteessa vähän valokaupoilla perinteistä SRA pimeäkisaa varten ja hommasin kerrankin aitoa tavaraa Lumisesta Rovaniemeltä. Olen pitempään miettinyt oikean dedikoidun asevalon hommaamista pistooliin ja nyt se tuli sitten ajankohtaiseksi. Valinta päätyi otsikossa mainittuun Olightin ajatuksen pistoolivalosta.

20181103_1650431

Kuten näkyy Olight menee nätisti paikalleen myös HS-9 Tacticalin kiskopaikaan, ja virtakytin tulee hyvin hollille liipasinkaaren viereen. Valkyriessä on pakkauksessa kiinn ns Glock kiskopalikat, ja ne kävivät heittämällä myös omaan kilpavehkeeseen.

Olight PL-mini Valkyrie on melko pieni valo ja siinä on pikalukko kiskoon kiinnitystä varten. Pakkaus antaa mitoiksi pituus 61,2 mm, leveys 31,2 mm ja korkeus 26,9 mm.  Painoa kapistuksella on 60g. Valo on tosiaankin melko pieni, ja siksi akun kesto on “vaatimatamaton” 70 minuuttia. Oikeasti paloaika on melko ruhtinaallinen asevalon käyttöä ajatellen: Kyllä 70 minuutin ajan kanssa tutkii jo isommankin rakennuskompleksin asevalo päällä. Valovoimaa samainen paketti lupaa maksimissaan 400 lumenia himmentyen noin 60 akun loppuessa. Äärikantamaksi annetaan 75 metriä, ja edelleen valmistaja lupaa IPX6 kosteuden siedon.

Virtakytkin on keinukytkin ja siinä on vain päälle/pois toiminto. Mikä on ehkä se suurin tarkkuus ja toiminnallisuus, mitä tämäntyyppiseltä vehkeeltä kannattaa odottaa: Etusormella olisi hyvin vaikeaa painella/keikautella erilaisia sarjoja, joilla erilaisia valotehoja ja muita “hienoja judansseja”®  saataisiin toimintaan. Pidettäessä kytkinta alhaalla valo palaa koko ajan. Minusta tämä on aikalailla turha ominaisuus, koska jos pidettyäsi liipasinsormella kytkintä alhaalla siirrät sormen liipasimelle valo sammuu, tai joudut vähintään painamaan valokytkintä uudelleen päästääksesi tähtäätään. Molemmat tavat vievät aikaa ja saattavat olla stressitilanteessa vaikeita suorituksia.

Koskapa linssi on pieni ja cree ledi hyvin lähellä sitä, on valokimpun keskitys vaikeaa. Tosin valokimppu ei saa olla liian pienikään, joska hyvin kapealla lyijykynämäisellä säteellä on se huono puoli, että ihminen alkaa tuijottaa silloin kapean tunnelin läpi, ja ei näe mitään valonsäteen ulkopuolelle. Siinä mielessä Olightin suhteellisen kapea valokimppu, leveä valon ja vielä leveämpi puolivarjon alue antaa mahdollisuuden katsella myös kapean valokimpun ulkuolelle ja parantaa siten tilannetietoisuutta.

20181204_175059

Kuvassa näkyy aika hyvin kirkas alue, valon alue ja puolivarjo.  

Mittasin huvikseni seinää vasten, kuinka paljon valokimppu aukeaa. Mitat, jos joitakuita kiinnostaa, ovat etäisyys seinästä 8cm, Puolivarjon halkaisija 16,5cm, valon alueen halkaisija 12cm, ja valopisteen halkaisija 3cm. Valopisteelle sädekimppu aukeaa noin 20 asteen kulmassa, valon alueelle noin 112 asteen kulmassa, ja puolivarjon ääripäihin noin 130 asteen kulmassa. [Jos haluat tarkemmat arvot niin trigonometrian kirja käteen ja laskemaan tangenteista tarkat arvot! 8), mutta veikkaan että ei mitaustarkkuus viivottimella huomioon ottaen, ei uusi laskeminen paljon parempaa arvoa anna.]

Normaaleille ampumamatkoille pistoolille, alle 20 metriin, 400 lumenin valovoima riittää mukavasti. Valokimpun hajoaminen noinkin nopeasti antaa ampujalle tähtäinkuvan helposti. Tosin epäilen, että pidemmille matkoille tähtäimet edelleen hukkuvat pimeään. Juuri tuon valokimpun nopean hajoamisen takia valon intensiteetti hukkuu nopeasti alati kasvavaan valaistun alueen pinta-alaan.

Metrissä valopisteen halkaisija on jo 72cm, ja valopisteen pinta-ala on 0,42 m² ja 5 m päässä halkaisija 362 cm, ja pinta-ala 10,4 m². Tästä on helppo ymmärtää että valon intensiteetti laskee samassa suhteessa eli intensiteetti laskee alle 5%iin viiden metrin päässä. Siinä mielessä laatikon ilmoittamaa 75 metrin valokantaa voi pitää “äärimmäisen optimistisena”.

Magneetilla toimiva latauskohta valon pinnassa on hyvä idea: Laitetaan piuha vain kiinni sopivaan, esimerkiksi kännykän, laturiin, ja asevalon akku on latautunut alle tunnissa. Kauneusvirheenä voinee pitää sitä, että kamppeelle luvataan 2 v takuu, mutta epäilen että tämä johtuu akun vaihtamisen mahdottomuudesta tähän värkkiin.

Summa summarum: Aivan käyttökelpoinen pistoolin asevalo. Hyviä ominaisuuksia ovat  lataustapa, nopeasti aukeava valokimppu lyhyillä matkoilla, ja pikalukitteinen kiinnitys. Huonoksi ominaisuudeksi väitän vain pitkille matkoille liian nopeasti aukeavan sädekimpun ja siihennähden ehkä hieman keveän lumeni määrän. Mutta fysiikassa lakeihin ei saa poikkeuslupia, joten hyvien ominaisuuksien kanssa on otettava vastaan myös ne hyvistä ominaisuukista johtuvat huonot puolet.  

Posted in Aseet ja varusteet, elektroniikka, Optiikka, teknologia, varustearvostelut, varusteet | Tagged , , , , , , , | Leave a comment