Suomi palaamassa takaisin YYA aikaan maanpuolustuksessa.

TauluPuolustusminiteriön tiedotteessa ja puolustusministeri Jussi Niinistön blokissa yritettiin paluu takaisin punaisimpaan 60-70 lukuun naamioida “uudistumiseksi”. Katin kontit, kyseessä on paluu vanhaan malliin, jossa puolustusvoimat vastaa, huonosti resurssipulasta johtuen, “sotilaallisesta  koulutuksesta”. Tähän päätökseen on muitakin motiiveja joista edessäpäin. Toiminta nojaa Valtioneuvoston puolustusselontekoon 3, jossa kolme S:ää on linjannut hallitusohjelmassa, (miten maanpuolustustoimintaa kehitetään sivulta 34 eteenpäin).

MPKta on muutaman viimevuoden aikana kehitetty suuntaan, jossa MPKn reserviläiskouluttajat, siis kouluttajat jotka ovat käyneet samat kurssit kuin PVn omakin väki, pitää koulutuksia murto-osalla siitä hinnasta mitä Puolustusvoimien omat kurssit maksavat PVn henkilökunnalla, ja PVn ajalla. Tämä “Turn Back Time” on vasemmiston halua kumartaa edelleen itään päin sekä sen ajamaa kostoa Suojeluskunnille. Suojeluskunnat on tosin lakkautettu jo Pariisin rauhansopimuksessa Stalinin käskyllä, koska ne tuottivat liian laadukasta taistelijaa Suomen sodanajan joukkoihin. SDP taas ei ole koskaan voinut antaa suojeluskunnille anteeksi sitä, että SDPn johdolla aloitettu kapina laillista esivaltaa vastaan kukistettiin sata vuotta sitten. Edelleen näistä syistä SDP koittaa suitsia isänmaallisten ihmisten ihailtavia pyrkimysiä kotimaan turvallisuuden parantamiseksi.

Puolustusvoimien henkilökunnan huoli rahakkaista metsäpäivistä, joita kertaus vrk:t yleensä ovat, on tietenkin heikäläisten tulonkehityksen kannalta ymmärrettävä: JOS Reino Reserviläinen tulee ja kouluttaa pelkän päivärahan hinnalla, ei Kaarle Kapiainen pääse nostamaan metsäkorvauksia. Monetaarisesti ymmärrettävää, mutta kokonaismaanpuolustuksellisesta näkökulmasta lyhytnäköistä ja vahingollista. Yhteinen kallis asia kärsii, kun ruvetaan pitämään huolta “omista eduista”.

Ylläolevien linnkien mukaan “sotilaalliset koulutukset” pitäisi siirtää MPKlta takaisin puolustusvoimille, eli kaikki koulutukset jotka ovat suoraan maanpuolustusta tukevia. Siis niitä, joita PV ei ole pystynyt kunnialla hoitamaan, määrärahojen puutteen takia, enää pitkään aikaan. Rahaa siirretään kertauksiin 6,5 M€ ja reserviläispäivä on 2013 maksanut 165€ (ja noussut aina noin 5€/vuosi) eli 2019 hinta on 195€/vrk. Tuolla rahalla saadaan jakolaskulla 33333 kertausvuorokautta. Eli tämän kannalta kaikki hienosti: Kertausten määrä alkaa nousta lähes riittävälle tasolle. Mutta minua ihmetyttää se, että MPK on kouluttanut (lähes) ilmaiseksi vuosittain 30 000 reserviläistä, jotka ovat itse maksaneet 5-20€ per kertaus vrk, niin mikä logiikka on siirtää kurssit takaisin Puolustusvoimille? Ainoa mitä tässä näen kannatettavana, on se että kertauksiin voidaan määrätä kaikki. MPKhan perustuu vapaaehtopisuuteen.

Epäilen että suuri syy, epäilen että jopa suurin syy, on tuleva EUn ampuma-ase direktiivi. Direktiivi, jolla EUn palatsimandariinit rakentavat Eurooppaan uutta uljasta kansojen vankilaa. Kuten tunnettua Suomen virkamieskunta ja  poliitikot kyllä tekevät mitä tahansa typerää mitä EU vaatii “sen oman hywän hillotolpan” toivossa. Euhan palkitsee avokätisesti uutterat ja uskolliset, ja rankaisee muita. Nyt EU ajaa, omien sääntöjään ja ohjeitaan vastaan, asedirektiiviä. Asedirektiiviin ajettiin Suomen johdolla maanpuolustuspoikkeus, jolla reserviläiset  saivat pitää omat puoliautomaattikiväärinsä ja isot lippaat. Perusteena tilanteenmukaisen toiminnan ja ampumataidon hankkimisen vaatimukset.

Nyt kelpo työteliäs virkamieskunta on sitten keksinyt, että kun EU kerran HALUAA, täysin järjettömästi, kieltää puoliautomaattiaseet ja kivääreissä yli 10 patruunan lippaat. täytyy tämä Brysselistä tullut pyhä toive ujuttaa kyökin kautta Suomalaiseen lainsäädäntöön. Tästä kertoo ansiokkaasti Suomen Sotilaan artikkeli aiheesta.

EUn miellyttämisen tarpeeseen siis liittyy myös tämä MPKn sotilaallisten kurssien siirto Puolustusvoimille, kas silloinhan ei Reino Reserviläisellä OLE ENÄÄ perustetta maanpuolustuspoikkeukseen, koska sodan aikana tarvittava ampumataito hankitaan kertausharjoituksissa, joita edelleen järjestetään edelleen liian vähän. Eli päästään ajamaan EUn huonosti harkittu reformi läpi. Ja Suomen “poliittisen johdon” EU projekti pysyy edelleen hengissä. Vaikkakin, Kuten Suomen sotilaan kysymyksiin vastanneen Johanna Puiron vastauksista käy selville, homma on taas kovin “rysseliläisesti hajalla”. Kuitenkin tämä hoplofoobikoiden äpärälapsi elää edelleen. (Kohdat 3-10) En usko että “tämä on vain sattumaa” koskapa kyseessä on Suomen poliisin ja Uusimaalaisen paremmiston yhteinen projekti. Vaikea ymmärtää miten muuten olisi mahdollista kouluttaa poliisia laista, jota ei ole vielä edes säädetty.

Lopputulemana siis, että Viher-Vasemmisto, Petteri Orvon SDP-Kokoomus mukaanluettuna, on tyytyväisenä, koska Suojeluskunnat on taas lakkautettu, EU on tyytyväinen, koska “kansojen Vankila” projekti etenee taas kukon askeleen verran, ja poliitikot ja virkamieskunta voi taas odottaa mukavia virkavuosia Eun palatseissa.  

About epamuodikkaitaajatuksia

Viisikymppinen jannu, joka on huolissaan siitä miten maanpuolustus ja turvallisuus makaa Lapissa, Suomessa ja Euroopassa. Harrastuksina Amerikkalainen jalkapallo ja SRA ammunta, Defendo ja Krav Maga. A guy about 45, who has a "thang" for military current issues, defense and shooting. Not to forget American football. Also Krav maga and Saario Defendo is done for the kicks.
This entry was posted in Armeija 2020, Aselait, henk.koht, informaatiosota, Reserviläiset, sisäinen turvallisuus, Sodanajan joukot, SRA, TurPo and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Suomi palaamassa takaisin YYA aikaan maanpuolustuksessa.

 1. Direktiivissä ei lue että suurikapasiteettisten lippaiden hallussapito olisi määriteltävä rikokseksi tai laittomaksi. Sen sijaan siinä lukee ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä, jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin ja jonka
  a) kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai
  b) kapasiteetti on yli 10 patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista, paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.” Muita rangaistuksenomaisia seuraamuksia se ei niin sanottujen latauslaitteiden hallussapidosta vaadi. Aiotaanko tässä nyt kiristää Suomen lakia direktiivin nimissä enemmän kuin mitä direktiivi vaatii?

  Uuden asedirektiivin vaatimat lipasrajoitukset voitaisiin kirjoittaa Suomen lakiin niin että ne eivät kieltäisi paljoa nykyisestä. Valitettavasti ne on kuitenkin helpompi kirjoittaa lakiin niin että ne kieltäisivät asioita tarpeettoman paljon ja tekisivät monista hallussapitorikollisia.

  Ehdotan että kirjoitetaan itse esimerkiksi http://avoinministerio.fi/ sivustolla niin sanottuja latauslaitteita koskeva lakiesitys, joka täyttää juuri ja juuri direktiivin vaatimukset, mutta kieltää mahdollisimman vähän asioita jotka eivät ole jo kiellettyjä.
  Sitten voisi tehdä esityksestä kansalaisaloitteen.
  Esityksen kirjoittamisen voisi aloittaa kopioimalla direktiivistä syöttölaitteita koskevat kohdat ja muokkaamalla ne sanamuodoltaan yhteensopiviksi Suomen lain kanssa.
  Suomessa on yli 50000 henkilöä joille lippaiden hallussapidon kriminalisoinnista olisi harmia. Kansalaisaloitteen allekirjoittamista voitaisiin mainostaa sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla ja asealan lehdissä. Eduskunnan olisi otettava esitys käsiteltäväksi jos sille saadaan 50000 allekirjoittajaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s