Pyssymiehen arki Suomessa marraskuussa 2019

Törmäsin tuossa Helsingin Yliopiston Kriminaali tutkimuksen laitoksen katsaukseen. Täältöä löytyi suomalaisia pyssymieheiä kiinnostavia tietoja paljon. Lainaan tässä tutkimuksesta sivuilta 17 eteenpäin tekovälineestä kertovaa statistiikkaa:

3.5 Tekovälineet ja väkivallan tyypit
Yleisin tekoväline katsauskauden henkirikoksissa (niin miesten kuin naistenkin) oli
teräase ja yleisin teräase keittiöveitsi, jota oli käytetty 25 prosentissa rikoksia
(56 % rikoksissa käytetyistä teräaseista).
Miesten tekemistä henkirikoksista joka neljäs oli tehty ilman asetta, pahoinpitelemällä tai kuristamalla uhri kuoliaaksi. Miehet käyttivät myös ampuma-asetta rikoksissaan selvästi naisia yleisemmin. Erityisesti naisille ominaisia tekovälineitä olivat puolestaan myrkyt ja pehmeät tukahduttamisvälineet.
Runsaassa puolessa rikoksia (57 %) tekijä oli käyttänyt tekopaikalta käteen
sattunutta välinettä, teräaseella tehdyistä rikoksista osuus oli 67 prosenttia ja tylpällä lyömäaseella tehdyistä 75 prosenttia. Rikoksissa käytetyistä ampumaaseista käsituliaseet olivat lähes aina (82 %) tekijän mukanaan tuomia, metsästysaseista huomattava osa (46 %) oli sen sijaan tekopaikalta käteen otettuja.

SNIP SNIP SNIP

Taulukko 4a Tekoväline henkirikoksissa 2010-2017 (%)
Kaikki rikokset (N=709)Miesepäillyt (N=618)Naisepäillyt (N=81)
Teräase444447
Väkivalta ilman välinettä222315
kuristaminen 672
Ampuma ase14157
käsituliase671
haulikko332
Tylppä ase781
Auto335
Nuora331
Vesi217
Tuli222
Tyyny ym10,27
muu0,17
ei tietoa0,10,2
yhteensä9910098


Ampuma-aseella tehdyt rikokset muodostivat 14 prosenttia jakson henkirikoksista.
Uhreittain laskien rikoksissa käytetyistä ampuma-aseista 28 prosenttia oli luvallisia.9 Osuus on viime vuosina ollut huomattavasti pienempi kuin vuosina 2003–
2009, jolloin ampuma-aseella surmatuista 46 prosenttia surmattiin luvallisella
aseella (huomioimatta Jokelan ja Kauhajoen joukkomurhia osuus oli 39 %). Tekijäpohjaisesti laskien luvallisella aseella surmanneiden osuus on pienentynyt 28
prosenttiin 41 prosentista (taulukko 4b).
Taulukko 4b Luvallisella ampuma-aseella surmanneiden osuus asetyypeittäin 2003–
2009 ja 2010–2017 (% kuvaa luvan omanneiden osuutta kyseisellä asetyypillä surmanneista; tekijäkohtaiset tiedot)

2003–09 epäiltyjä2003–09 luvallinen ase 2010–17 epäiltyjä2010–17 luvallinen ase
Käsituliase6030%3926%
Haulikko/ yhdistelmäase 4262%1644%
Kivääri650%450%
Pienoiskivääri 850%1145%
Katkaistu haulikko/kivääri*60119%
Konetuliase30%
Ilmakivääri 1
Taljajousi13
Kaikki ampuma-aseet12341%8828%

  • Lupa aseeseen, jonka myöhemmin katkaissut.

9 Luvallisella ampuma-aseella tarkoitetaan tässä asetta, johon asetta käyttäneellä henkilöllä oli voimassa oleva lupa. Martti Lehti Katsauksia 34/2019


Taulukosta 4b on havaittavissa, että muutos on tapahtunut erityisesti käsituliaseella ja haulikolla tehdyissä rikoksissa ja toisaalta johtunut epätyypillisillä ampuma-aseilla tehtyjen rikosten lisääntymisestä. Ampuma-asesurmissa tapahtunut
rikollisuuden lasku ajanjaksojen välillä on tapahtunut ensisijaisesti laillisilla aseilla
tehdyissä rikoksissa (–57 %), toisaalta myös laittomilla aseilla tehtyjen rikosten
määrä väheni tekijäkohtaisesti laskien 23 prosenttia.
Teräaseella tehdyissä henkirikoksissa tekijän sukupuolella oli vaikutusta väkivallan intensiivisyyteen. Miesten teräaseella tekemistä rikoksista 24 prosentissa
uhri oli surmattu yhdellä pistolla ja 35 prosentissa yli kymmenellä pistolla. Naisten
teräasetapoista yhden piston rikoksia oli 59 prosenttia ja yli kymmenen piston rikoksia 15 prosenttia. Ero syntyi pääasiassa lähisuhteessa tehdyistä rikoksista.
Naisten teräaseella tekemistä parisuhdetapoista yli 80 prosenttia oli yhden piston
rikoksia, miesten tekemistä vain joka neljäs (taulukko 4 c).

Eli käytännössä siis: Ampuma-aseilla tehtiin 14% henkirikoksista, joista luvallisilla vehkeillä 28%. Koskapa kokonaismäärä henkirikoksissa oli 709, niin luvallisilla vehkeillä saatujen kylmien määrä olisi siis 7 vuoden tarkastelussa 709*0,14*0,28=27,79 kalmoa. Eli 3,9 per vuosi. Suomessa siis luvallisilla aseilla tehdään henkirikoksia vähemmän kuin yksi kolmessa kuukaudessa. Siis ns “kerran kesässä.”

Kuitenkin viimeisetkin aselain kiristykset myytiin Suomeen henkirikosten estämisellä ja turvallisuuden lisäämisellä. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Tarkoituksena on varmistaa sosiaalidemokraattisen diktatuurin syntyminen. Edelleen kannattaa muistaa että “Sosialistisen työväenpuolueen” ja kansallissosialistisen työväenpuolueen ero on vain internationalistinen aate. Perus “mikä tahansa”sosialisti on ihminen, joka haluaa päättää puolestasi mitä syöt, mitä ajat, ja mitä saat muutenkin tehdä. Siksi heillä on alitajuinen ymmärrys siitä, että pakottaakseen muut tekemään tahtonsa mukaan, heillä täytyy olla väkivallan monopoli. SDPn kapina 1918 ei ollut mitään sattumaa: Se oli yritys saada valta itselle, ja sitä myöten kaikki muukin maallinen mukava. Saat vapaasti todistaa minun olevan väärässä antamalla yksinkin esimerkki valtiosta,

  • joka toimii
  • on tasa-arvoinen
  • vapaa
  • sosialistinen.

Eli lyhyesti: “aseväkivalta” Suomessa on vain syy ajaa eteenpäin Euvostoliiton agendaa aseettomista, poliittisen eliitin armoilla olevista hallintoalamaisista. Samaan tähtää “luontoarvojen” varjolla meille ajettava lyijykielto.

About epamuodikkaitaajatuksia

Viisikymppinen jannu, joka on huolissaan siitä miten maanpuolustus ja turvallisuus makaa Lapissa, Suomessa ja Euroopassa. Harrastuksina Amerikkalainen jalkapallo ja SRA ammunta, Defendo ja Krav Maga. A guy about 45, who has a "thang" for military current issues, defense and shooting. Not to forget American football. Also Krav maga and Saario Defendo is done for the kicks.
This entry was posted in Aselait, henk.koht and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s